Paulina Żuk
was born on 28.01.1994 in Łódź. Based in Warsaw/Łódź.
She studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw in studio of paintings under the supervision of prof. Jarosław Modzelewski and dr hab. Igor Przybylski, also in studio of prof. Ryszard Sekuła and dr. hab Łukasz Rudnicki. In the studio of contemporary forms of drawing, she made 10 objects under the direction of promoting the work of Łukasz Runicki. She got a rector’s distinction and Marshal’s Award of the Pomeranian Voivodeship. She participated in 6 individual and 16 collective exhibitions in Poland and abroad.

 

,,(...)Paulina Żuk’s large-format paintings are the original and radical approach to the afterimage phenomenon. Their tangibility, achieved by the bold use of painting techniques becomes the means of creating painting’s new reality. Its essence is the colour, which is real, of physically experienced expression. The combinations of colours of unusual and rich textures emanate the light, which takes the energy out of contrasts, harmony, and forms – both organic and geometrical. Paulina Żuk’s paintings stand out by their uncompromising approach to the essence of contemporarily understood painting. Their abstractness belongs to the sphere that allows perceiving the intangible, spiritual side of the world in the painting’s reality."
Jarosław Modzelewski
,,(...) Malarski cykl zatytułowany: „Zjawisko powidoku-odbicie, rzeczywistość czy złudzenie?” stara się odsłaniać przed widzem jakiś wycinek ludzkiej duszy, pewien intymny wymiar bytu. To co tutaj, w formie zuniwersalizowanej, nawet uogólnionej, wyrażało jakąś potrzebę transcendencji ale też wskazywało potrzebę definiowania fundamentalnych potrzeb, aksjomatów wyrażających życie, istnienie materialnej, biologicznej istoty (...)."
dr hab. Rafał Kowalski